X
تبلیغات
زولا

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

چهارشنبه 24 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 05:28 ق.ظ

فرآبند ساکشن داخل تراشه دربیماران اینتوبه متصل به ونتیلاتور

مراحل استاندارد انجام کار:

1-      سیستم تنفسی راکنترل کنید.

2-      به تعداد ، عمق و ریتم تنفس توجه کنید.

3-      به صداهای تنفسی ازطریق سمع توجه کنید.

4-      مددجورا ازنظرتوانایی انجام سرفه بررسی وبه مقدارومشخصات خلط توجه کنید.

5-      علایم حیاتی راکنترل و با علایم حیاتی پایه  مقایسه کنید. به خصوص به تغییرات بالا رفتن درجه حرارت توجه کنید.

6-   سطح هوشیاری مددجورابررسی کرده و توانایی حفظ پاک نگه داشتن راه هوایی وی راکنترل نمائید ،و به ترشحی که از دهان مددجو خارج می شود توجه کنید.

7-      با مددجو ارتباط برقرارکنید.

8-      روش کار را برای  مددجو توضیح دهیدو  هدف از انجام کار را بیان کنید

9-      پرونده  مددجورا از نظر دستورات پزشکی و شناسایی  مددجو بررسی کنید

10-  دستهایتان را بشویید.

11-  مددجورادر وضعیت به پهلوقراردهید به گونه ای که صورت  مددجو به سوی شما باشد.

12-  کانکشن مناسب رابه لوله جمع کننده ساکشن وصل کنید.

13-  ساکشن را روشن کرده و فشار آن را تنظیم نمایید.

14-  پگ استریل و کاتترها را باز کنید.

15-  سالین نرمال استریل را داخل کالی پات بریزید.

16-  دستکش استریل بپوشید.

17-  درصورت لزوم جهت حفظ محیط استریل ،یک پارچه استریل روی سینه مددجوپهن کنید.

18-  -کاتتررابادست غالب (بادستکش استریل)ازداخل پوشش خودخارج کنید.

19-  تیوپ ساکشن رابه کمک رابط بادست غیرغالب به کاتترمتصل کنید.

20-  سرکاتتررا داخل کاسه محتوی نرمال سالین قراردهیدوازکارکردن درست دستگاه ساکشن اطمینان حاصل کنید .

21-  با استفاده ازدست غیرغالب خود،فشارساکشن رادرحدمجازتنظیم کنید.

22-  لوله ساکشن رابا دست مسدودکنید.

23-  نوک کاتتررادرمحلول نرمال سالین تمیزکنید.

24-  جهت اطمینان ازمکش ساکشن،مقدارکمی محلول راساکشن کنید.

25-  فاصله بین نرمه گوش تا سوراخ بینی را تخمین بزنید و با انگشست اشاره  و شست دست دستکش دار این نقطه از سوند را بگیرید.

26- مددجورابه 6-3تنفس عمیق تشویق کنید.درصورت نیاز،درمددجویان هوشیاردرطول زمان ساکشن کردن با گذاشتن کانولای بینی به مددجواکسیژن بدهید.

27-  اگرمددجوبه صورت مکانیکی ونتیله میشود،با آمبوبگ یا مدمشابه آن دردستگاه ونتیلاتوربه وی اکسیژن صددرصدبدهید.

28-  جهت استفاده ازآمبوبگ وهیپرونتیله کردن مددجو،میزان فلومتراکسیژن راروی 15لیتردردقیقه تنظیم کنید.

29-  مددجوراازونتیلاتورجداکنیدوبا آمبوبگ 6-3تنفس به اوبدهید(دربیماران غیرهوشیار).

30-  درصورتیکه مددجووابسته بهPEEP است،نیازبه استفاده ازآمبوبگ با دریچهPEEP رابررسی کنید.

31-  برای رساندن اکسیژن با درصدبالابا استفاده ازونتیلاتور،ابتداFIO2 وTV وقوانین آن ونیازمددجورابررسی کنید.

32-  سپس همراه با با استفاده ازمدSigh یا به صورت دستی 3تا 6تنفس بدهید.

33-  اگردونفره کارمیکنید،هنگامی که مددجوراساکشن میکنید،همکارتان به وی اکسیژن بدهد.

34-  با استفاده ازدست غیرغالب خود،نوک بینی مددجورابالابکشیدتا کانال خروجی بازشود.

35-  کاتتررابه داخل سوراخ بینی مددجوواردکنید.

36-  طول کاتتررابه دورانگشتان خودبپیچید.

37-  همان طورکه سرمددجوبه طرف عقب است ،کاتترراهرچقدرممکن است ،به آرامی داخل کانال بینی ببرید.

38-  اگردراثرعبورکاتترازمیان حلق ،مددجوبه سرفه افتاد،مختصری کاتتررابیروی کشیده ودوباره واردکردن کاتترراادامه دهید.

39-  پس ازواردکردن کاتتربه طورمتناوب ساکشن کنید(بااستفاده ازدست غیرغالب خود،دریچه کنترل رابازوبسته کنید).

40-  کاتتررادردست غالب خوددورچهارانگشت بپیچید.

41-  هربارساکشن رابیش از10ثانیه انجام ندهید.

42-  ساکشن رازمانبندی کنیدوپایان هردوره استراحت تحمل مددجونسبت به آنرادرنظربگیرید.

43-  درصورت غلیظ بودن ترشحات ،کاتتررا به صورت دوره ای با مکش مقداری سالین نرمال به وسیله ساکشن تمیزکنید.

44-  درصورتی که درمانیتورینگ اختلال ریتم مشاهده کردید،ساکشن رامتوقف وبه نوع آن توجه ومددجوراهیپرونتیله کنید.

45- پس از اتمام ساکشن کردن ،به مددجواکسیژن صددرصدبدهیدواوراهیپراکسیژنه کنید.مددجورابه ونتیلاتوروصل ویا آمبوبگ بزنیدویا بامدsighونتیلاتوراوراهیپراکسیژنه کنید.

46-  FIO2 رابخوانیدودرمددجویان ونتیله FIO2 وTV راتنظیم کنید.

47-  پس ازساکشن راههای هوائی تحتانی اگرنیازباشدراههای هوائی فوقانی راساکشن کنید.

48-  قبل ازساکشن کردن مجددراه هوائی تحتانی ،کاتترودستکش استریل راعوض کنید.

49-  دستکشها را به طریقه صحیح با قرار دادن کاتتر در داخل دستکش بیرون بیاورید.

50-  ساکشن را خاموش کنید.

51-  به مددجو کمک کنید تا در وضعیت راحتی قرار گیرد در صورت لزوم دهان شویه بگیرد

52-  در صورت لزوم اکسیژن درمانی را ادامه دهید

53-  وسایل یک بار مصرف و دستکشها را بطریقه صحیح دفع نمایید.

54-  لوله کانکشن رابا آسپیره کردن محلول نرمال سالین یا آب مقطربه داخل آن تمیزکنید.

55-  وسائل ساکشن ولوله های رابط آن راطبق مقررات جمع آوری کنید.

56-  ریه های مددجوراجهت بررسی مؤثربودن روش ساکشن درهردوطرف معاینه کنید.

57-  علائم حیاتی راکنترل کنید.

58-  دستها را بشویید.

59- زمان ساکشن،روش استفاده شده ،علت ساکشن  ، رنگ ،غلظت  مقداروقوام  ترشحات را ثبت کنید . همچنین ویژگی و نحوه تنفس قبل و بعد ازساکشن ،مشکلات پیش آمده واقدامات انجام شده حین ساکشن وکلیه مشاهدات خودرا ثبت کنید.

نکات قابل توجه:

  منظور کاتتر مناسب :

الف : جهت نوزاد شماره 5 تا 8 فرنچ

ب:  کودک شماره شماره 8 تا 10 فرنچ

ج: بزرگسال شماره 12 تا 18 فرنچ

-  فشار مناسب ساکشن دیواری:

 الف: نوزاد و شیر خوار50 تا 95 میلی  متر جیوه

ب: کودک 95تا  110میلی متر جیوه

ج: بزرگسال100 تا 120 میلی متر جیوه

-  فشار مناسب ساکشن پرتابل :

الف: نوزاد و شیر خوار 2 تا5 میلی  متر جیوه

ب: کودک 5 تا 10میلی متر جیوه

ج: بزرگسال 10 تا 15میلی متر جیوه

فشار دستگاه ساکشن را در حد مناسب تنظیم کنید:

-  فشار مناسب ساکشن مرکزی:

 الف: نوزاد و شیر خوار: 50 میلی متر جیوه

ب: کودک : 10 تا 95 میلیمتر جیوه

ج: بزرگسال100 تا 120 میلی متر جیوه

-  فشار مناسب ساکشن پرتابل :

الف: نوزاد و شیر خوار:2 تا5 میلی متر جیوه

ب: کودک :5 تا 10 میلی متر جیوه

ج: بزرگسال :10 تا15 میلیمتر جیوه

استفاده از ساکشن حین جای  گذاری سوند، می تواند منجر به آسیب به مخاط شده و باعث خروج اکسیژن از مجرای تنفسی شود.

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :