شناسنامه پرستار
 
نام پرستار
تماس با من
جنسیت مرد
سن 33
درباره من

کشور ایران  
شهر

تحصیلات کارشناس پرستاری  
شغل پرستار  
سرگرمی ها کار در اورژانس بیمارستان کار در اورژانس ۱۱۵ کار در خانه سالمندان کار در کلینیک ترک اعتیاد کار در بخش داخلی و جراحی کار در اورژانس قلب  
علاقه مندی ها کار در اورژانس بیمارستان کار در اورژانس ۱۱۵ کار در خانه سالمندان کار در کلینیک ترک اعتیاد کار در بخش داخلی و جراحی کار در اورژانس قلب