X
تبلیغات
رایتل

دانسته های یک پرستار و مشاوره ی پرستاری

مشاوره پرستاری (سوالات خود را در بخش نظرات درج نمائید)

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 10:01 ق.ظ

هپارین

**موارد مصرف‌: هپارین‌ در پیشگیری‌ ودرمان‌ ترومبوز وریدهای‌ عمقی‌ و ترومبوآمبولی‌ ریوی‌، پیشگیری‌ از ترومبوآمبولی‌، جلوگیری‌ از انعقاد خون‌ در گردش‌خون‌ خارج‌ بدن‌ طی‌ جراحی‌ قلب‌ و روشهای‌ دیالیز، به‌ عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ در درمان‌ آمبولی‌ شریانی‌ محیطی‌ و کاهش‌خطر بروز ترومبوز مغزی‌ و مرگ‌ دربیمارانی‌ که‌ دچار حمله‌ پیشرونده‌ شدید وناگهانی‌ می‌شوند، مصرف‌ می‌شود.

 

**مکانیسم‌ اثر: هپارین‌، بصورت‌ غیرمستقیم‌درجایگاههای‌ متعدد در هر دو راه‌ داخلی‌ وخارجی‌ انعقاد خون‌ اثر کرده‌ و عمل‌ مهارکننده‌ آنتی‌ ترومبین‌ III (کوفاکتور هپارین‌)را بر چندین‌ فاکتور انعقادی‌ فعال‌ شده‌، ازجمله‌ ترومبین‌ (فاکتور Ha) و فاکتورهای‌IXa، Xa، XlA، Xlla تشدید می‌کند. مهارفاکتور فعال‌ شده‌  Xaبا تولید ترومبین‌تداخل‌ کرده‌ و در نتیجه‌ اعمال‌ مختلف‌ترومبین‌ را در انعقاد خون‌ مهار می‌کند.هپارین‌ همچنین‌ تشکیل‌ کمپلکس‌آنتی‌ترومبین‌ III ـ ترومبین‌ را تسریع‌می‌نماید و با این‌ عمل‌، ترومبین‌ را غیر فعال‌کرده‌ و مانع‌ تبدیل‌ فیبرینوژن‌ به‌ فیبرین‌می‌گردد. هپارین‌ از طریق‌ مهار فعال‌ شدن‌فاکتورهای‌ تثبیت‌ کننده‌ فیبرین‌ توسطترومبین‌، از تشکیل‌ لخته‌ فیبرینی‌ پایدارجلوگیری‌ می‌کند.

 

**فارماکوکینتیک‌: پیوند هپارین‌ به‌ پروتئین‌بسیار زیاد است‌. متابولیسم‌ دارو کبدی‌است‌. نیمه‌ عمر هپارین‌ بطور متوسط 1/5ساعت‌ است‌. در صورت‌ تزریق‌ مستقیم‌وریدی‌، شروع‌ اثر دارو فوری‌ است‌. درتزریق‌ زیر جلدی‌، شروع‌ اثر معمولا بین‌

20 تا 60 دقیقه‌ و تابع‌ وضعیت‌ بیمار است‌.دارو معمولا بصورت‌ متابولیت‌ و از طریق‌کلیه‌ دفع‌ می‌شود.

 ** این‌ دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف‌ شود:

۱- بیحسی‌ منطقه‌ای‌ یا انسداد اعصاب‌ ناحیه‌کمر، دیسکرازی‌ خونی‌ بخصوص‌ کمی‌پلاکتهای‌ خون‌، زایمان‌ اخیر، آندوکاردیت‌تحت‌ حاد باکتریایی‌، جراحی‌های‌ اخیراعصاب‌ یا چشم‌ یا در مواردی‌ که‌ نیاز به‌عمل‌ جراحی‌ اعصاب‌ یا چشم‌ وجود دارد،پریکاردیت‌ یا نشت‌ مایع‌ به‌ پریکارد، عیب‌شدید کار کلیه‌، جراحی‌ عمده‌ یا زخمهایی‌که‌ سبب‌ بوجود آمدن‌ سطوح‌ باز و وسیع‌می‌شوند، صدمه‌ شدید بویژه‌ به‌ دستگاه‌عصبی‌ مرکزی‌، زخم‌ یا سایر ضایعات‌فعال‌ گوارشی‌، ادراری‌، تنفسی‌، واسکولیت‌شدید و عیب‌ شدید کار کبد.

2 ـ توصیه‌ می‌شود در بیمارانی‌ که‌ هپارین‌مصرف‌ می‌کنند، از تزریق‌ عضلانی‌ سایرداروها، به‌ دلیل‌ احتمال‌ بروز هماتوم‌ وخونریزی‌ در اطراف‌ محل‌ تزریق‌خودداری‌ شود.

3 ـ خونریزی‌ از لثه‌ ممکن‌ است‌ نشانه‌مصرف‌ بیش‌ از حد هپارین‌ باشد. درمان‌ باهپارین‌ خطر بروز خونریزی‌ موضعی‌ طی‌جراحیهای‌ دهان‌ و پس‌ از آن‌ راافزایش‌می‌دهد.

4 ـ از آنجا که‌ هپارین‌ از بافتهای‌ حیوانی‌تهیه‌ می‌شود، توصیه‌ می‌شود در بیمارانی‌که‌ سابقه‌ حساسیت‌ یا آسم‌ دارند، ابتدامقدار آزمایشی‌ 1000 واحد قبل‌ از شروع‌درمان‌ تزریق‌ شود.

5 ـ در صورت‌ استفاده‌ از برنامه‌ درمانی‌ بامقادیر کامل‌ هپارین‌، مقدار مصرف‌ داروباید با توجه‌ به‌ نتایج‌ آزمونهای‌ انعقاد خون‌برای‌ هر فرد تنظیم‌ شود.

****سرم هپارین****

با توجه به دستور پزشک چنانچه انفوزیون سرم هپارین به صورت 1500u/hr, 750u/hr, 1000u/hr درخواست  گردد.طرز تهیه به صورت زیر خواهد بود:

500u/hr: ser D/W5%100 CC + 5000uHeparin     10gtt/min

750u/hr: ser d/W5%100 CC + 7500uHeparin      10gtt/min

1000u/hr: serD/W5%100 CC + 10000uHeparin  10gtt/min

 

با میزان فوق برای هر منظور استفاده سرم هپارین به صورت 10 قطره میکروست در دقیقه خواهد بود

*****

شنبه 26 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 09:27 ق.ظ

کولیک در کودکان

*** کولیک دقیقا به چه معنی است؟

تقریبا 20 ٪ همه شیرخواران دچار کولیک می شوند. کولیک یک اصطلاح کلی است برای گریه های غیر قابل کنترل در کودکی که از سایر جهات سالم است. شیرخوار دچار کولیک بیش از سه ساعت در روز و برای بیش از سه روز در هفته گریه یا نق نق می کند. این مساله با شیوع یکسان بین کودک اول و سایر کودکان و نیز بین دخترها و پسرها دیده می شود.

مشکل است بگوییم کولیک برای کدام یک دردناکتر است، والدین یا کودک. یک شیرخوار مبتلا به کولیک بطور آشکار حالت پریشانی و ناراحتی دارد و نمی تواند آرام گیرد. والدین نیز ممکن است بعلت شنیدن صدای گریه های کودک برای ساعتها دچار پریشانی و آشفتگی شوند و این امر ممکن است بقدری باشد که نهایتا آنها را نیز وادار به گریه نماید!

*** چطور می توانم بگویم کودکم دچار کولیک است؟

در واقع همه شیرخواران گاهی گریه می کنند، بطور متوسط هر کودک حدود دو ساعت و نیم در روز گریه می کند. اما کودک مبتلا به کولیک، علاوه بر گریه های ممتد، کاملا نا آرام و ناراحت است. او ممکن است بطور متناوب پاهایش را جمع کرده و دراز کند و دفع گاز داشته باشد. کولیک اغلب بین ساعت 6 عصر و نیمه شب رخ می دهد. گرچه ممکن است هر زمانی ایجاد شود اما معمولا عصرها و شبها تشدید می شود.

معمولا سن شروع کولیک در شیرخواران حدود دو تا چهار هفته است و پایان آن حدود سه ماهگی یا در کودکان کم شانس تر تا شش یا نه ماهگی می باشد.

 *** چرا برخی شیرخواران دچار کولیک می شوند؟

بیش از 50 سال است که دانشمندان سعی کرده اند به این پرسش پاسخ دهند. بیشتر تقصیرها متوجه سیستم گوارش نابالغ شیرخواران است. در حقیقت کلمه کولیک از واژه یونانی "کولیکوس" (kolikos) گرفته شده است که تقریبا به معنی "روده" است. همچنین بعضی فرضیات علمی هم وجود این ارتباط را تائید می کنند. برای مثال، دستگاه گوارش نوزادان دارای مقادیر بسیار کم آنزیمها و شیره های گوارشی است که مسئول هضم مواد غذایی هستند. یا بر اساس برخی مطالعات، سیستم عصبی در حال تکامل در کودکان به آسانی دچار هیجان می شود. بعضی از کارشناسان نیز این نظریه را مطرح می کنند که در کودکی که دچار خستگی یا تحریک بیش از حد می شود، کولیک م یتواند راهکار او برای قطع محرکهای اطراف باشد تا وی بتواند بخوابد. شیرخوارانی که در معرض تماس با دود سیگار هستند احتمال بیشتری برای ابتلا به کولیک دارند.

 *** آیا کولیک خطرناک است؟

واقعا نه! البته صرفنظر از فشار هیجانی و استرسی که در خانه ایجاد می شود. با وجود این عاقلانه است به کمک پزشکتان یا کارشناس بهداشت در مرکز بهداشتی درمانی، مطمئن شوید که علت گریه های طولانی کودکتان یک فتق یا سایر مشکلات طبی نباشد.

 *** من شنیده ام کولیک بعلت غذای مادر ایجاد می شود. آیا این امر صحت دارد؟

هم شیرخشک و هم شیر مادر ممکن است با کولیکهای شیرخوار ارتباط داشته باشند.

گاهی اوقات شیرخوارانی که شیر مادر مصرف می کنند، بعلت وجود یک ماده خاص در غذای مادرشان مبتلا به کولیک می شوند. برخی مادران دریافته اند که اگر نوشیدن شیرگاو و سایر مواد لبنی را متوقف کنند، این وضعیت بهبود می یابد. اگر از شیر خودتان به کودک می دهید، سعی کنید مواد لبنی را برای چند روز قطع کنید تا ببینید آیا تفاوتی ایجاد می شود یا نه. اگر کولیک کودکتان بهبود یافت که مقصر را شناخته اید. اگر نه، امید را از دست ندهید و حداقل دیگر نیازی به محروم کردن خود از شیر و سایر لبنیات ندارید. برخی از مادران تجربه کرده اند که حتی جایگزین کردن ماست به جای شیر در لبنیات روزانه، می تواند تا حدی کولیک شیرخوارشان را کاهش دهد.

به نظر می رسد برخی کودکانی که شیر مادر می خورند در صورتیکه مادرشان در مصرف غذاهای ، گندم، برخی میوه های تابستانی و مواد نفاخ مانند حبوبات یا انواع کلم زیاده روی کنند دچار ناراحتی می شوند. البته برای امتحان اینکه این غذاها باعث ناراحتی کودکتان می شود، از خوردن کلم، گل کلم، حبوبات، سیر، کافئین و سایر مواد تحریک کننده برای چند روز اجتناب کنید. اگر کودکتان بهتر شد هر دفعه یک غذا را وارد رژیم غذایی خود کنید و بین ورود غذاها چند روز فاصله بگذارید. تشخیص اینکه کدام ماده غذایی سبب مشکلات کودکتان می شود نباید خیلی سخت باشد: اگر گریه وی پس از ورود یک غذا مجددا شروع شود، خواهید دانست که این غذا مسؤول ناراحتی کودک است. شما باید تا زمانی که حساسیت کودکتان از بین برود از آن ماده پرهیز کنید، و این اتفاق اغلب حوالی 3 ماهگی رخ می دهد. گرچه این کار ممکن است کمی سخت باشد اما در عوض یک کودک خوشحال خواهید داشت. بعلاوه ممکن است انجام همه این آزمایشات چند ماه طول بکشد و تکامل دستگاه گوارش شیرخوار در این مدت باعث بهبود وضعیت وی خواهد شد؛ با این حال درگیر بودن با مساله به شما احساس بهتری می دهد از اینکه کاری برای کودکتان انجام داده اید. شما هر آنچه می توانستید، کردید!

اگر کودکتان از شیشه استفاده می کند، برای پی بردن به این نکته که آیا شیر خشک سبب تحریک کودک می شود، ممکن است لازم باشد شیرخشک را عوض کنید. نکته آخر اینکه هر زمان که از شیر خود یا شیر خشک به کودک می خورانید، مطمئن شوید که حین شیردهی و در پایان آن آروغ کودک را گرفته اید. این امر کمک می کند فشارتجمعی ناشی از بلع هوا کاهش یابد.

 *** چه کارهای دیگری ممکن است به بهتر شدن اوضاع کمک کند؟

علاوه بر تغییراتی که در تغدیه خودتان و کودک ایجاد می کنید، روشهای دیگری نیز وجود دارد تا شما بتوانید به کاهش درد ناشی از کولیک کودکتان کمک کنید. اول از همه، اگر شما نیز گریه مفصلی کرده اید، خودتان را ببخشید! گوش دادن به گریه شیرخوار برای چند ساعت متوالی اکثر والدین را از پای در می آورد. سپس یک نفس عمیق بکشید و آرامش خود را بدست آورید. اگر شما هم مضطرب و کلافه باشید، کودک این حالت را از شما دریافت می کند و هرگز نخواهید توانست که وی را آرام کنید.

حالا می توانید از فهرست زیر استفاده کنید. به یاد داشته باشید که هر کدام از اینها ممکن است برای همه موثر نباشد، بنابراین آمادگی داشته باشید که بعدی را انجام دهید. ممکن است شما روش جدیدی غیر از آنچه در اینجا آورده ایم را تجربه کنید، در اینصورت می توانید آنرا به سایرین معرفی کنید.

به کودک خود پستانک بدهید. البته شاید این یک حقه باشد، اما گاهی اوقات مکیدن می تواند به کودک آرامش دهد. تاب دادن کودک در گهواره نیز می تواند کمک کننده باشد.

کودک خود را از روی شکم، روش زانوهایتان یا داخل وان آب گرم قرار دهید. در این حالت با نوازش یا مالیدن پشت کودک می توانید به کاهش فشار شکم وی کمک کنید.

کودک را در آغوش بگیرید و با او صحبت کنید، قدم بزنید، تاب دهید یا با سرعت راه بروید. مسلما بغل کردن شیرخواری که بطور مداوم گریه می کند کار آسانی نیست، اما با این کار هم گرما و حضورتان موجب آرامش در کودک می شود و هم ضربات ملایم ناشی از قدمهای سریع شما ممکن است به حرکت گاز در روده های کودک کمک کند. با همین ایده بعضی نیز گذاشتن کودک در گهواره و تکان دادن را پیشنهاد می کنند و در صورت امکان گردش دادن کودک در اتومبیل.

سعی کنید فضا را تغییر دهید. می توانید کودک را در کالسکه یا داخل "آغوش" به گردش بیرون از خانه یا پارک ببرید. هوای تازه و حرکات ریتمیک ممکن است او را به خواب برد.

به حمام بروید. می توانید کودک را در وان مخصوصش بگذارید یا به همراه او خودتان هم در وان بزرگ بروید. گرمای حمام و صدای آب اثر خوبی روی کودک ناآرام خواهد داشت.

کودک را ماساژ دهید. می توانید در دمای مناسب لباسهای کودک را درآورید، روی یک حوله تمام بدن یا فقط شکم وی را با استفاده از یک روغن طبیعی یا روغن بچه ماساژ دهید. برای ماساژ شکم، می توانید کمی روغن زیتون روی شکم شیرخوار بریزید و با انگشت شست از اطراف ناف شروع کنید. فرض کنید که می خواهید دوایری را با انگشت رسم کنید و به تدریج که از ناف دور می شوید دوایر بزرگتری را بکشید. دقت کنید که خیلی به شکم کودک فشار نیاورید. این کار را می توانید با خواندن یک لالایی یا شعر و یا گوش دادن به موسیقی آرام نیز انجام دهید.

در صورتی که شما همیشه در حال غذا دادن، تعویض پوشک، خواباندن و سرگرم کردن کودک خود هستید، گاهی نیز می توانید استراحت کوتاهی به خود بدهید. اگر این امکان را دارید او را برای چند ساعت به همسر یا یکی از بستگان بسپارید تا کمی استراحت کنید.

*** آیا دارویی برای کاهش کولیک وجود دارد؟

بله، داروهای ضد نفخ مخصوص کودکان وجود دارد. برخی داروهای بزرگسالان هم در مواردی با مقدار بسیار کم برای شیرخواران تجویز می شوند، اما دقت کنید که انتخاب و روش استفاده از دارو را به پزشک کودکتان واگذار کنید؛ هر دارویی را تنها با دستور پزشک و فقط از داروخانه تهیه کنید. مواد گیاهی و عصاره و عرقیات را نیز خودتان بخورید.

*** آیا گریه ها به کودکم آسیب می رساند؟

در واقع برای والدین ممکن است بسیار دردناک باشد که باید گریه های متناوب، دلگیر کننده و آزار دهنده کودک را تحمل کنند. کودکان مبتلا به کولیک کاملا خوب هستند. پزشک معروف کودکان دکتر اسپاک اینگونه می نویسد: "بدون توجه به ساعتها گریه کردن، این کودکان بزرگ می شوند و وزن می گیرند، نه فقط در حد طبیعی که بهتر از حد طبیعی رشد می کنند." و نکته آخر اینکه در یک مطالعه مشخص شده که کودکان مبتلا به کولیک در آینده مسائل زندگی را حتی بهتر حل می کنند!

 

 

برگرفته از نی نی سایت

یکشنبه 20 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 11:12 ب.ظ

توده های پستانی

همانگونه که مستحضرید توده های پستانی به عنوان یکی از علل شایع مراجعه بیماران به مراکز درمانی مطرح است.

 با توجه به اینکه توده های پستانی یکی از شایعترین تظاهرات اولیه تومورهای پستانی هستند، دقت و سرعت در تشخیص آنها بسیار مهم می باشد.

تشخیص زودهنگام و دقیق با کاهش عوارض و هزینه درمانی همچنین با امکان بهبود در مراحل اولیه بیماری همراه خواهد بود.

در این راستا معاونت سلامت جهت ایجاد هماهنگی در مراحل تشخیص و پیگیری توده های پستانی دستورالعمل ذیل را با توجه به نظرات کارشناسی انجمن علمی پرتوشناسی (رادیولوژی)، جامعه جراحان ایران و انجمن علمی متخصصین زنان و مامایی ایران و با استناد به منابع علمی – پزشکی روزآمد اعلام کرده است جهت اطلاع بیشتر شما به طور کامل در این پست گذاشته شده است .

تعریف :
هر توده ای که توسط بیمار یا پزشک در معاینه مورد توجه قرار گیرد به عنوان توده پستانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این توده می تواند با یا بدون تغییر در ظاهر پستان باشد. بیماران مورد نظر پس از شک و یا تشخیص در معاینه اولیه مورد بررسی تشخیصی تکمیلی قرار می گیرند.

مراحل اجرایی:

تشخیص توده پستانی در مراحل اولیه آن، در نتیجه درمان بسیار موثر می باشد، لذا جهت تشخیص سریعتر مراحل زیر بایستی به اجرا درآید.

معاینه بالینی به عنوان اولین اقدام توسط پزشک معالج است:

1. در افراد کمتر از 30 سال بدون علامت نیازی به معاینه سالیانه وجود ندارد. فقط در صورت وجود ریسک بالا اندیکاسیون معاینه سالیانه مطرح است.

2. افراد بالای 30 سال نیاز به معاینه سالیانه دارند.

3- در موارد خاص پزشک معالج می تواند بیمار خود را در فواصل کمتر معاینه نماید.

4. اولین ماموگرافی پایه در سن 40 سالگی بصورت روتین توصیه میشود.

5- بین سنین 40 تا 70 سالگی در افرادی که ریسک بالائی ندارند و در معاینه ضایعه ای لمس نمیشود، ماموگرافی حداکثر هر دو سال یکبار کافی است.

تبصره: در بیماران با ریسک بالا، ماموگرافی سالیانه نیز می تواند انجام شود.

6. از سن 70 سال به بالا در صورتیکه ماموگرافی و معاینه بالینی تا این سن طبیعی باشد، معاینه سالیانه و ماموگرافی هر 5 سال یکبار لازم است.

7. پس از تشخیص وجود توده در بررسی اولیه مراحل اجرایی بر اساس سن و جنس بیمار تعیین می گردند.

توده های پستانی در بیماران مذکر:

در بیماران مذکر می توان جهت بررسی توده های پستانی از هر سه روش ماموگرافی، سونوگرافی و یا بیوپسی اولیه استفاده نمود. (اگر امکان انجام کلینیکی ماموگرافی وجود داشته باشد).

در صورت عدم وجود علائم بدخیمی در ماموگرافی، سونوگرافی مدالیته مورد استفاده بعدی است.

در صورت وجود علائم بدخیمی در سونوگرافی بایستی از ضایعه بیوپسی بعمل آید. (یا F.N.A)

اگر در ماموگرافی اولیه بدخیمی مطرح باشد می توان بیوپسی از ضایعه انجام داد. (یا F.N.A)

تبصره:

در موارد ژنیکوماستی (شایعترین علت بزرگی پستان در مردان) بررسی ها در ابتدا بر اساس بررسی علل هورمونی برنامه ریزی می شود.

توده های پستانی در بیماران مونث:

با توجه به سن بیمار نسبت به نوع اقدامات تصمیم گیری می شود.

1- بیماران زیر 35 سال

اولین اقدام در این بیماران بررسی سونوگرافی است.

الف) در صورتیکه توده کیستیک باشد جهت تشخیص بالینی آسپیراسیون صورت گیرد.

ب) در صورتیکه توده Solid یا Complex باشد F.N.A اقدام بعدی است.

تبصره:

در زنان بالای 25 سال که به علت دارا بودن شرایط ذیل با ریسک بالا محسوب می شوند، می توان از ماموگرافی به عنوان اولین اقدام تشخیصی پس از معاینه کلینیکی در بررسی توده های پستانی استفاده نمود.

الف: شروع سرطان پستان در سن پایین (قبل از یائسگی) در خانواده

ب: وجود خویشاوندان مبتلا به سرطان تخمدان

ج: تعداد سه نفر یا بیشتر از خویشاوندان مبتلا به سرطان پستان

د: سرطان در پستان مقابل دیده شده باشد.

2- بیماران بالای 35 سال:

اولین اقدام تشخیصی بعد از معاینه کلینیکی در این بیماران ماموگرافی است.

الف) در صورت عدم وجود علائم بدخیمی در ماموگرافی اولیه، سونوگرافی کنترل انجام شود.

ب) زمانیکه توده در ماموگرافی علائم غیرعادی نشان دهد.

اگر توده Round باشد اقدام بعدی سونوگرافی است.

اگر توده Spiculare باشد اقدام بعدی بیوپسی است. (F.N.A)

تبصره:

در مواردی بدون توجه به سن سونوگرافی وسیله مناسب بررسی بیمار است.

-          در زنان حامله و شیرده

-          بعد از عمل جراحی پستان جهت بررسی تورم ایجاد شده و بررسی دیواره قفسه سینه

-          بررسی لنف نودهای آگزیلاری

تبصره:

در کلیه بیمارانی که تحت هورمون تراپی هستند انجام مراحل اقدامات تشخیصی توده های پستانی بر اساس اولویت های بالینی توسط پزشک معالج می باشد.

 

 

1 2 3 4 >>